KARPACKI ŚWIAT BOJKÓW I ŁEMKÓW

"Karpacki Świat Bojków i Łemków" Romana Reeinfussa to album zawierający zbiór fotografii w ilości ponad dwieście sztuk, wykonanych przez autora na terenach górskich w Karpatach przed wojną w granicach II Rzeczpospolitej Polski. Profesor Roman Reinfuss zafascynowany był kulturą, życiem Bojków i Łemków, grup etnicznych wysiedlonych po wojnie z terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego. Profesor podróżował po terenach górskich Karpat z aparatem fotograficznym i jako etnograf badał życie codzienne, obyczaje i kulturę rdzennych mieszkańców, górali ruskich Podkarpacia. Oprócz mieszkańców tych ziem w ich strojach ludowych, na zdjeciach możemy zobaczyć chaty, kościoły, kapliczki, krzyże cmentarze oraz dokumenty archiwalne. Album zawierający historyczne zdjęcia, jest niewątpliwie dokumentem przedstawiąjącym efekt pracy profesora Reinfussa jak badacza i etnografa. Zdjęcia są świadectwem historii życia na terenach górskich dawnych Karpat i pochodzą ze zbioru Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Profesor Roman Reinfuss to Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Józef Haduch