Strona Główna PTT

Zakos Nr 9/232 - Listopad 2015

Najnowszy, listopadowy numer Zakosu rozpoczynamy od informacji z Zarządu Głównego w Wiśle w tekstach Kasi Szymańskiej i Niny Mikołajczyk. Adam Sulikowski opisze nam wycieczkę rowerową w okolicach Łodzi. Ola Lesz zrelacjonuje wakacyjny wyjazd do Norwegii, a Piotr Kaźmierczak opisze swoje odczucia po obejrzeniu filmu "Everest". Ewa Białas przybliży nam wyjazd naszego oddziału do Warszawy, w celu zwiedzania Muzeum Żydów Polskich oraz spotkania z oddziałem warszawskim. Jagoda Janusik podzieli się wrażeniami z Light Move Festivalu (Festiwalu Światła). W Zakosie znajdziemy też program Explorers Festivalu - festiwalu gór odbywającego się już po raz 17 -ty w Łodzi. W numerze nie zabraknie także informacji o planach spotkań organizowanych przez koleżanki i kolegów z łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Natalia Golimowska

Kazimierz Przerwa – Tetmajer w Zakładzie Karnym w Trzebini

31 października 2015 roku w Zakładzie Karnym w Trzebini przygotowana i zaprezentowana została wystawa plenerowa z okazji 150-lecia urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera przez prezesa ZG PTT Józefa Haducha, prezesa Oddziału Chrzanów Remigiusza Lichoty oraz członka Zarządu O/Chrzanów Marcina Korneckiego . Osadzeni mieli możliwość zapoznać się z życiem i twórczością poety, nowelisty i powieściopisarza z okresu Młodej Polski, którego sylwetkę przybliżył prezes Zarządu Głównego PTT Józef Haduch, będący jednocześnie autorem scenariusza i komisarzem wystawy. Następnie została przeprowadzona prelekcja o Ludziach Gór ze szczególnym uwzględnieniem Ryszarda Pawłowskiego - himalaisty, zdobywcy dziesięciu ośmiotysięczników, członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie. Po pokazie miał miejsce panel dyskusyjny dotyczący wypraw w góry - nie tylko te wysokie. Na pytania pensjonariuszy odpowiadał prezes chrzanowskiego Oddziału PTT- Remigiusz Lichota.


Remigiusz Lichota

Kazimierz Przerwa-Tetmajer w Chrzanowie

17 października 2015 roku Kazimierz Przerwa-Tetmajer zawitał do Chrzanowa. O godz. 15.00 odbyło się otwarcie plenerowej wystawy poświęconej poecie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Wystawę otworzył poeta i redaktor naczelny „Kroniki Chrzanowskiej" pan Antoni Dobrowolski. Powitał z-cę burmistrza, panią Beatę Wątor, Pełnomocnika Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz członka Oddziału PTT w Chrzanowie panią Bożenę Jopek, byłego burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej pana Aleksandra Grzybowskiego, prezesa Oddziału Katowickiego Związku Podhalan który reprezentował Zarząd Główny Związku Podhalan pana Mieczysława Kucharskiego, Dyrektora MOKSiR-u pana Jana Smółkę, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej panią Annę Siewiorek, prezesa ZG PTT Józefa Haducha, członków honorowych PTT Barbarę Morawską -Nowak i Stanisława Trębacza, oraz prezesa, członków i sympatyków PTT z Chrzanowa przybyłych na otwarcie wystawy. Następnie prezes Haduch przybliżył zebranym sylwetkę Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz obchody Roku poety w 150 rocznicę jego urodzin. Prezes Oddziału, Remigiusz Lichota podziękował patronom honorowym i partnerom wystawy i wręczył Pamiętnik PTT tom 23 oraz albumik zbierający plansze wystawy, wydany przez Oddział w Chrzanowie i zachęcił wszystkich do obejrzenia wystawy.
Następnie zostaliśmy zaproszeni do sali teatralnej MOKSiR na pokaz multimedialny ks. Zbigniewa Pytla i Piotra Nawary oraz koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Zielony Szlak.
Przepiękne tatrzańskie fotografie ks. Zbigniewa Pytla, członka O/Chrzanów, przesuwały się przez ekran w oprawie muzycznej, od czasu do czasu przewracała się karta z tekstem wybranych poezji. Klimat pokazu doskonale współgrał z duchem epoki Młodej Polski.
Drugim punktem programu w sali był koncert zespołu Zielony Szlak. Liderowi zespołu, Radkowi Partyce towarzyszyła Joanna Kantor z grą na skrzypcach i Michał Myśliwiec z akompaniamentem na pianoli. Kolejne utwory zapowiadał Radek. Były to głównie poezje tatrzańskie Tetmajera, ale także utwór Kasprowicza „Na Pysznej"; przypomniano też Beskid Mały – góry domowe kardynała Karola Wojtyły w nawiązaniu do 37 rocznicy Jego wyboru na papieża oraz wiersz ks. Twardowskiego „W Komańczy" nawiązujący do uwięzienia tamże kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na koniec zespół wykonał najbardziej znany utwór Kazimierza Przerwy-Tetmajera we własnej interpretacji muzycznej. Gorące brawa widowni było słychać po każdym utworze i na koniec występu zespołu.


Na zakończenie wykonawcy i goście z sali zostali zaproszeni na scenę do pamiątkowych zdjęć.

Barbara Morawska – Nowak

Trzy lata SKK PTT „RAKI” w Chrzanowie

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT „Raki" przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie zostało założone 15 czerwca 2012, a więc przed końcem roku szkolnego. Prezesem Koła wybrano wówczas Rafała Gałasia, nauczyciela gimnazjum oraz Alinę Wróbel i Joannę Potoczek. W nowym roku szkolnym zorganizowano trzy rajdy: do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach, na Turbacz oraz na Stożek i Kiczory; na tym ostatnim nadano Kołu imię „Raki". Następnie w zimowych warunkach (22 lutego 2013) 19 osób zdobyło Skrzyczne z przełęczy Salmopolskiej. Jesienią 2013 odbył się w kilku etapach rajd szlakiem „Orlich Gniazd" oraz ponowny rajd na Turbacz w Gorcach, które były rodzinnymi górami patrona szkoły i są powtarzane co roku. W warunkach zimowych w styczniu 2014 roku przebyto trasę z Chrzanowa przez puszczę Dulowską do zamku w Lipowcu. Następnie w marcu grupa przeszła trasę z Krowiarek na Policę schodząc do Bystrej Podhalańskiej. Miesiąc później w trudnych warunkach pogodowych zdobyto Babią Górę. W czerwcu osiągnięto Starorobociański Wierch w Tatrach Zachodnich.
Koło brało udział w akcji sadzenia drzew, współorganizowanej przez Oddział i Nadleśnictwo Chrzanów. Co roku Koło bierze udział w biegach na orientację, w akcji „Sprzątamy Beskidy" i w powiatowych konkursach wiedzy o górach. Koło wydaje gazetkę, prowadzi swoją stronę internetową i kronikę. Na koniec roku 2014 Koło liczyło 50 osób.


W dniu 9 października 2015 roku o godzinie 11.25 odbyło się walne zebranie członków Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT ,,RAKI" przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie. W zebraniu brało udział 25 członków Koła. Gościem honorowym był prezes Oddziału PTT w  Chrzanowie Remigiusz Lichota. W czasie zebrania pani Urszula Nagórzańska-Róg przedstawiła plan zebrania, który został zaakceptowany przez obecnych, a następnie za zgodą członków poprowadziła zebranie. Przedstawiła sprawozdanie z trzyletniej działalności koła, a Remigiusz Lichota podziękował odchodzącemu zarządowi za pracę w latach 2012 – 2015 oraz wręczył legitymacje PTT ośmiu nowym członkom Koła. Członkowie Koła udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Kolejnym punktem było wyłonienie komisji mandatowo-skrutacyjnej. Członkami komisji zostały: Wiktoria Leszko, Weronika Macuda i Elwira Nazim. Następnie odbyły się wybory, zgłoszono kandydatów do Zarządu i po uzyskaniu zgody na kandydowanie przeprowadzono głosowanie. W wyniku wyborów wyłoniono zarząd: prezesem została Urszula Nagórzańska-Róg, sekretarzem Alina Wróbel, skarbnikiem Joanna Potoczek. Po wybraniu nowego Zarządu Koła Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota pogratulował nowemu Zarządowi i wręczył pani Urszuli Nagórzańskiej-Róg Pamiętnik PTT tom 23.
Na zakończenie zebrania nowy Zarząd przedstawił plany działalności na najbliższe miesiące.

Remigiusz Lichota

VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT w Wiśle w dniu 10 października

Kolejne już VII obrady ZG PTT IX kadencji odbyły się w Wiśle w Beskidzie Śląskim w Domu Wczasowym Kłos w dniu 10 października 2015 roku. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Prezesi Oddziałów i członkowie PTT.

Na posiedzeniu omówiono wiele tematów organizacyjnych oraz spraw bieżących. Poinformowano o ukazaniu się Pamiętnika PTT t.23 poświęconego w temacie wiodącym ,,Kazimierzowi Przerwie - Tetmajerowi, pt. Piewca Tatr i Podhala''. Jednocześnie omówiono tematykę i treść Pamiętnika PTT t.24 o temacie wiodącym ,,Bałkany''. Przewiduje się że tom ten ukaże się w roku przyszłym przed X Zjazdem PTT pod koniec maja. Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody ZG Nina Mikołajczyk omówiła działalność w ramach zakończonego projektu prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska związanego z obszarami Natura 2000. Dnia 24 września br. w konferencji podsumowującej projekt, w GDOŚ w Warszawie uczestniczyli Nina Mikołajczyk i Prezes PTT. Ogłoszono nowy projekt pt. ,,Bioróżnorodność i Biznes''. Ponadto omówiono sprawy związane z ochroną turysty na pieszych szlakach górskich, przed zagrożeniem ze strony quadów i motocrossów z naciskiem na dalsze działania na współpracę z administracją państwową. Szymon Baron poinformował że, w roku 2016 Oddział PTT Bielsko – Biała będzie kolejny raz organizatorem rozszerzającej się akcji ,,Sprzątamy Beskidy'' i zachęcił do udziału członków PTT, szczególnie dzieci i młodzież. Akcja sprzątania Beskidów odbywać się będzie w Beskidzie Śląskim, w Beskidzie Żywieckim i w Beskidzie Małym. Dokładne terminy akcji podane będą w listopadzie. Prezes skrótowo podsumował dotychczasowe działania obchodów 150 rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera i przypomniał o otwarciu wystawy ,,Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczości młodopolskich artystów. Pokaz obrazów'' w willi Atma w Zakopanem, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z PTT. Otwarcie wystawy odbędzie się dnia 27 listopada br. Omówiono też sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem X Zjazdu PTT w roku 2016, w tym klucz wyborczy delegatów utrzymując zasady jak na IX Zjazd. Uchwałą ZG przyjęto Regulamin Turystycznej Korony Tatr. Rozdział środków finansowych uzyskanych z wpływów 1% utrzymano na dotychczasowych zasadach. Prowadzone są prace modernizacyjne związane z podniesieniem estetyki i standardu lokalu ZG w Krakowie przy ul. Traugutta.


Józef Haduch

Zakos Nr 8/231 - Październik 2015

Najnowszy, październikowy numer Zakosu rozpoczynamy od informacji o nowym składzie Zarządu oddziału PTT w Łodzi, wybranym podczas walnego zebrania 7.10.2015. Włodek Janusik opisze nam dwa wydarzenia z życia oddziału: Bigiel na Żytniej, oraz wakacyjny wyjazd w okolice Garmisch - Partenkirchen. Ela Woźniacka zrelacjonuje wyjazd w Tatry Wysokie pt.: "Haluszki, strapaczki i czarna porzeczka". Nina Mikołajczyk przybliży nam Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT zorganizowane przez oddział z Bielska-Białej i Chrzanowa na Klimczoku. Hania Zawadzka podzieli się wrażeniami z przebiegu wakacyjnego wyjazdu w okolice Sandomierza pt.: "Piękna nasza Polska cała". Kasia Szymańska świeżo wybrana zastępca prezesa przedstawi swój pogląd na nasz oddział w tekście: "Jak ja widzę PTT". Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego opowie nam historię z Bieszczadów, w artykule "Huczwice - wieś która była...". W numerze nie zabraknie także informacji o planach spotkań organizowanych przez koleżanki i kolegów z łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na naszej stronie można też znaleźć archiwalne numery Zakosu, które serdecznie polecamy i zachęcamy do wspomnień.


Natalia Golimowska

Przewodnik po Kozach - konkurs dla uczniów

16 uczniów szkół podstawowych w Kozach podjęło wysiłek napisania przewodnika po naszej miejscowości. Pracę wykonali w ramach konkursu zorganizowanego przez Koło PTT w Kozach. Poprzez zdjęcia, rysunki, własnoręcznie wykonane mapy i samodzielne opisy stworzyli szczególny obraz miejscowości - w ich oczach ciekawej, kolorowej i dynamicznej. Powstał między innymi przewodnik po koziańskich placach zabaw czy gra planszowa. Jury w składzie: p. Kazimiera Sołczykiewicz-Kowalska, p. Jan Sztafiński oraz p. Bartłomiej Jurzak dokonało oceny i rozstrzygnęło konkurs: I miejsce zajęły Alina Czyrnek i Natalia Wojtusiak, II - Zuzanna Gałuszka, III - Oliwier Białka, Wiktoria Wróbel i Sandra Sjenko. Wyróżnienie otrzymały: Nikoletta Tomalik, Maria Chmielewska i Maja Ryszawy. Nagrody i wyróżnienia wręczono zwycięzcom 1 października 2015 r. podczas comiesięcznego spotkania Koła PTT w Kozach w sali koncertowej Pałacu Czeczów. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, a wszystkim dziękujemy za udział.
Fundatorami nagród byli: Urząd Gminy, Dom Kultury oraz Koło PTT w Kozach. Szczególnie podziękowania składamy nauczycielom propagującym konkursy w szkołach podstawowych: p. Sylwii Czaudernie-Papiernik i p. Annie Kózce-Filarskiej. Liczymy na dalszą współpracę.

Miłosz Zelek

Album O.PTT Jaworzno WYSTAWA Kazimierz Przerwa - Tetmajer 150 Rocznica Urodzin

 

Wystawa o życiu i twórczości Kazimierza Przerwy – Tetmajera, najbardziej cenionego poety okresu Młodej Polski, jest efektem wniosku złożonego przez Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie na IX Walnym Zjeździe PTT w Zakopanem w 2013 roku.  Wtedy to ogłoszono rok 2015  ,,Rokiem Tetmajera’’, z okazji 150 –tej rocznicy urodzin Poety. Wystawa jest jednym z elementów uczczenia tej rocznicy. Jest zwieńczeniem pracy wielu członków naszego Towarzystwa, kwerendy w muzeach krakowskich, w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, w bibliotekach i zbiorach prywatnych. Wydanie tego albumiku jest trwałym dokumentem uświetnienia rocznicy 150 – lecia urodzin Kazimierza Przerwy – Tetmajera 1865 -2015’’

 Barbara Rapalska   

Konkurs Wiedzy o Górach „Beskid Śląski"

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie serdecznie zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego oraz Szkolnych Kół PTT z całej Polski, do wzięcia udziału w Czwartym Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach „Beskid Śląski". Konkurs odbędzie się 19 listopada 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnymw Chrzanowie.

Regulamin i karty zgłoszeniowe można pobrać na stronie:
www.chrzanow.ptt.org.pl oraz www.pcechrzanow.edu.pl
Szczegółowe informacje na plakacie i w regulaminie oraz pod numerem telefonu: 886-059-850 (w godzinach 8:00 - 20:00).

 

Projekt LIFE 10 INF PL 677 - Konferencja Zamykająca

W dniu 24 września 2015 roku w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się Konferencja Zamykająca projektu LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna „Poznaj swoją Naturę". Na wstępie UCZESTNIKÓW KONFERENCJI przywitał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia. Następnie Pani Agnieszka Zadanowska z Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ zaprezentowała wyniki projektu „Poznaj swoją Naturę". W projekcie tym Polskie Towarzystwo Tatrzańskie brało udział jako członek Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 i członek Naturowej Grupy Roboczej w obszarze Natura 2000 „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego".
Reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zapoznali zebranych jak wykorzystać inicjatywy zakończonego projektu do realizacji kolejnych działań w ramach projektu ochrony terenów Małopolskiego Przełomu Wisły. Patrycja Stawiarz z Departamentu Informacji o Środowisku omówiła planowane nowe projekty pt. „Wzmocnienie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 poprzez aktywizację społeczności lokalnych - partnerstwa naturowe", w ramach programu L

IFE oraz „Bioróżnorodność i Biznes". Jak działać w biznesie dla bioróżnorodności z wykorzystaniem EMAS interesująco zaprezentował przedstawiciel Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tychach, Zbigniew Gieleciak. Doświadczenia we wdrażaniu projektu LIFE oraz nową perspektywę finansową przedstawił przedstawiciel Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Muter. W konferencji udział wzięli przedstawiciele PTT Nina Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT i Józef Haduch – Prezes PTT. Przy okazji warto przypomnieć CZYM JEST NATURA 2000 ?

  • Natura 2000 jest formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 roku w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Obejmują zarówno powierzchnię lądową, jaki i obszary morskie.
  • Sieć Natura 2000 to kompletny i spójny system ochrony przyrody, który nakłada się na funkcjonujące systemy ochrony obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie.
  • Ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska i gatunki. Czasami, działalność jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000 lub jego sąsiedztwie może wymagać dostosowania do wymogów jego ochrony.

Sieć Natura 2000 to jedyny międzynarodowy system obszarowej ochrony przyrody, będący potwierdzeniem, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
Po zamknięciu konferencji odbyło się jeszcze posiedzenie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, na którym omawiano założenia nowego projektu „Bioróżnorodność i Biznes" oraz koncepcje współpracy organizacji pozarządowych ze sferą biznesu i pozyskiwania środków z tej sfery. Prowadząca spotkanie z ramienia GDOŚ, Pani Dominika Sobieraj-Pilniewicz opracuje wstępną analizę zgłoszonych wniosków i przekaże członkom Forum. W posiedzeniu wzięła udział Nina Mikołajczyk.

Nina Mikołajczyk i Józef Haduch

Podkategorie