Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Prezydium Zarządu Głównego PTT spotkało się w Krakowie

1 kwietnia 2017r w Krakowie, prezydium Zarządu Głównego PTT spotkało się na drugim w tej kadencji posiedzeniu. Wśród omawianych tematów znalazły się przygotowania do czerwcowego Zjazdu delegatów, współpraca z innymi organizacjami oraz koordynacja działań związanych z wydaniem dwudziestego piątego tomu Pamiętnika PTT. Jak zwykle, sporo uwagi i dyskusji wywołały tematy związane z finansami, a zwłaszcza koniecznością ponoszenia nieplanowanych wydatków :).

Tomasz Kwiatkowski

w trakcie obrad (fot. Z. Zawiła)

Spotkanie delegacji PTT i SVTS w Żylinie

Kontakty Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z organizacjami turystycznymi państw sąsiednich datują się od chwili powstania TT. Były to zdecydowanie kontakty nieformalne, koleżeńskie. Po rozwiązaniu PTT w 1950 roku reaktywowało się w 1988 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. W statucie organizacji znajduje się zapis o współpracy z organizacjami zagranicznymi,ale kontakty członków PTT z turystami słowackimi dalej odbywały się na zasadzie koleżeńskiej.
Z inicjatywy Jana Nogasia w dniu 13 maja 2012 roku w schronisku na Wielkie Raczy odbyło się spotkanie ówczesnego prezesa ZG PTT Szymona Barona i członków oddziału bielskiego PTT z ówczesnym prezesem (prezidentem) Slovenskeho Vysokohorskego Turistickego Spoloka ing. Jozefem Zábojnikiem i członkiem zarządu SVTS Jurajem Dlábikiem. Obie strony z chęcią deklarowały gotowość współpracy w wielu dziedzinach z zakresu działań statutowych.
W kolejnych miesiącach członkowie PTT brali udział w zimowych kursach turystyki wysokogórskiej organizowanych przez SVTS, z kolei Słowacy gościli z wizytą na Festiwalu Górskim „Adrenalinium” w Żywcu, którego partnerem od kilku lat jest bielski oddział PTT.
Kolejny ZG PTT nie wykorzystał w pełni możliwości nawiązanych kontaktów.
Dopiero Zarząd Główny wybrany na X Zjeździe Delegatów PTT, z prezesem Wojciechem Szarotą, postanowił kontynuować współpracę z słowackimi turystami. Na propozycje zacieśnienia kontaktów Zarząd SVTS odpowiedział pozytywnie. Próba przybycia SVTS na spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich nie doszła do skutku. Szybko nadarzyła się jednak kolejna okazja. SVTS, który ma siedzibę w Żylinie i 12 oddziałów regionalnych w całej Słowacji, organizował w tym mieście festiwal filmowy „Vysoke hory”.
Propozycja spotkania się przy tej okazji została przyjęta przez Słowaków i na festiwal i spotkanie udała się delegacja ZG PTT w składzie: prezes Wojciech Szarota, wiceprezes Szymon Baron, sekretarz Jolanta Augustyńska i członek Prezydium Jan Nogaś. W sobotę, 4 marca 2017 r., w Żylinie przyjęli nas i gościli prezes SVTS Ing. Jozef Zábojnik oraz wiceprezesi Juraj Dlábik i Ján Šimon. Z samego festiwalu niewiele skorzystaliśmy, gdyż rozmowy przy stole dla gości i przy zafundowanym obiedzie były tak zajmujące, że nie starczyło na to czasu, a nasi przedstawiciele z Nowego Sącza mieli długą drogę, żeby wrócić do swoich obowiązków. Głównym tematem rozmów, w których uczestniczyło przemiennie także kilka innych osób z Zarządu SVTS, była z naszej strony chęć brała udziału w szkoleniach prowadzonych przez SVTS z wysokogórskiej turystyki letniej i zimowej. Członkowie PTT będą mile widziani na takich kursach, a Słowacy wyrazili zgodę na przetłumaczenie na język polski wydanego przez nich podręcznika do takich zajęć. Wymienione zostały z obu stron propozycje do wspólnego uczestnictwa, imprezy i działania obu organizacji. Propozycje zostały przyjęte do przygotowania szczegółowych informacji. Gospodarze zostali obdarowani kilkoma najnowszymi egzemplarzami „Pamiętnika PTT” i naszymi nowymi znaczkami organizacyjnymi.
Późnym popołudniem trzeba było się rozstać, mimo że w holu dużego Mestkégo Úradu, czyli Urzędu Miasta, który gościł festiwal, i ozdobionego pięknymi zdjęciami z górskiej działalności poszczególnych oddziałów regionalnych SVTS, było jeszcze na przerwie mnóstwo ludzi, bo Festiwal miał się kończyć o godzinie 20.00.
Będziemy się starać, żeby PTT odniosło korzyści z tego nawiązania bezpośrednich kontaktów i przeniosły się te kontakty na jak największą część naszych członków.

Jan Nogaś


pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli PTT i SVTS (fot. archiwum PTT)

I Ogólnopolskie Konkurs Wiedzy o Górach Polski

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Górach Polski odbędzie się w Zakopanem w sali dyrekcji TPN w Kuźnicach w dniu 25 marca 2017 r.
Bardzo proszę Oddziały i Koła, które nie zgłosiły swoich reprezentantów a chcą uczestniczyć w Konkursie o pilne zgłoszenie uczestników.
Dziękuję tym Oddziałom i Kołom, które przesłały swoje zgłoszenia.
Przypominam ponownie, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, każdy Oddział może zgłosić po dwie osoby w obu kategoriach.

z tatrzańskim pozdrowieniem,

Jolanta Augustyńska
Sekretarz ZG PTT

Przewodnicy wyróżnieni przez Marszałka Województwa Małopolskiego

W dniu 17 lutego 2017 roku Małopolska obchodziła Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, którego święto przypada już za 4 dni. Uroczystość, której patronował Marszałek Województwa Małopolskiego odbyła się na terenie Kopca Kościuszki w Krakowie, a wśród jedenastu przewodników wyróżnionych Dyplomami Marszałka Województwa Małopolskiego „za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim” trzech reprezentowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), Józef Haduch (O/Chrzanów) i Aleksander Jarek (O/Nowy Sącz).
Serdecznie gratulujemy wszystkich wyróżnionym osobom, a w szczególności naszym kolegom!

Robert Słonka


od lewej: Józef Haduch (O/Chrzanów), Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
Szymon Baron (O/Bielsko-Biała) i Aleksander Jarek (O/Nowy Sącz) - fot. R. Słonka

IV Zimowe Spotkania PTT w Górach Świętokrzyskich

W dniach 27-29 stycznia 2017 r. Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim był organizatorem IV Zimowych Spotkań PTT w Górach Świętokrzyskich. W wydarzeniu, którego bazą było Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej wzięły udział 53 osoby z oddziałów PTT w Bielsku-Białej, Krakowie, Łodzi (oba oddziały), Mielcu, Nowym Sączu (w tym K/Tarnobrzeg), Ostrowcu Świętokrzyskim, Sosnowcu, Tarnowie i Warszawie, a także sympatycy PTT z Częstochowy, Katowic, Konina i Szydłowca.
Organizatorzy, jak co roku, zapewnili szereg atrakcji, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Były wycieczki górskie na Szczytniak i Chełmową Górę, wieczorne posiady przy piosence turystycznej i zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Tegoroczne spotkanie zakończyliśmy wspólnym wejściem na Święty Krzyż, gdzie wzięliśmy udział we Mszy Św. w intencji PTT.

Szymon Baron

pamiątkowe zdjęcie przed klasztorem na Świętym Krzyżu (fot. L. Szymański)