Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT za nami

14 maja 2011 r. w Łopusznej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT. Powodem zwołania Zjazdu było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego ZG PTT za rok 2010 oraz dostosowanie statutu do zmienionych ustaw.

Miłym akcentem było wręczenie srebrnych krzyży zasługi, które nie dotarły do nas przed VIII Zjazdem Delegatów, zasłużonym działaczom naszego Towarzystwa. Spośród odznaczonych obecni byli: Włodzimierz Janusik, Janina Mikołajczyk, Krzysztof Pietruszewski (wszyscy O/Łódź) i Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz).

Przewodniczącym Zjazdu wybrano Nikodema Frodymę (O/Kraków), a sekretarzem i protokolantem Barbarę Morawską-Nowak (O/Kraków). Sprawozdanie merytoryczne odczytał prezes Szymon Baron, a finansowe skarbniczka Joanna Król. Oba sprawozdania zostały zatwierdzone przez Zjazd przy jednym głosie wstrzymującym.

W ramach wolnych wniosków rozgorzała dyskusja na temat obecności słowa "swojszczyzna" w statucie PTT, które ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Posiedzenie ZG PTT w Łopusznej za nami

Po raz czwarty w tej kadencji, Zarząd Główny spotkał się 13 maja 2011 r. na posiedzeniu w Łopusznej.

Wśród poruszanych spraw należy odnotować przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz propozycji zmian w statucie, które zostaną poddane głosowaniu podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, który rozpocznie się w Łopusznej 14 maja 2011 r. o godz. 10:45 w pierwszym terminie lub o 11:00 w drugim.

Poinformowano również o wydaniu 19. tomu "Pamiętnika PTT" oraz przyjęto koncepcje wzoru odznak krajoznawczo-turystycznych PTT "Główny Szlak Beskidzki" i "Mały Szlak Beskidzki".

Ważnym punktem posiedzenia była rezygnacja z przyczyn rodzinnych dotychczasowego sekretarza, Jerzego Zielińskiego (O/Tarnów) z tej funkcji oraz przekazanie jej Remiguszowi Lichocie (O/Chrzanów). Kol. Zieliński w dalszym ciągu pozostaje członkiem Zarządu Głównego PTT.

XXX rocznica reaktywowania PTT

Każdy z nas odczuwa, coraz bardziej z wiekiem, upływ czasu. Mija rok za rokiem i to, co przeżywaliśmy na bieżąco, nieraz na gorąco, zaczyna rozpływać się w niepamięci. Odchodzą starzy, przychodzą młodzi, dla których wybitni seniorzy stają się najwyżej legendą, albo w ogóle nie mają pojęcia, kim byli i o co walczyli, czemu się w życiu poświęcali. Dotyczy to także naszego Towarzystwa. W jego statucie czytamy: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego powołanego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do r. 1950.
Te daty mówią o czymś ważnym. Ta pierwsza w Polsce górska organizacja turystyczna, założona w zaborze austriackim, po odzyskaniu niepodległości nazwana polską i rozszerzona na całe państwo, istniała w Polsce Ludowej tylko pięć lat. W 1950 roku mocą politycznej decyzji została rozwiązana, podobnie jak i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W to miejsce powstało PTTK. W 1980-1981, na fali solidarnościowego ruchu, u wielu dawnych członków PTT rozbudziły się nadzieje na odrodzenie Towarzystwa.
Na czele ruchu na rzecz reaktywowania PTT stanął wówczas krakowski dziennikarz Stefan Maciejewski, obecnie od kilku lat redaktor „Pamiętnika PTT” i nasz członek honorowy. Doprowadził do zwołania w Krakowie Krajowego Sejmiku Obywatelskiego, którego uczestnicy 10-11 października 1981 roku podjęli jednomyślnie uchwałę o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Powstał wtedy Tymczasowy Zarząd, który podjął starania o rejestrację Towarzystwa. Władze i nieżyczliwi ludzie skutecznie blokowali zabiegi rejestracyjne. Ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zniweczyły starania o prawne usankcjonowanie organizacji. Trzeba było na to czekać jeszcze blisko 10 lat, aby od 1990 roku stać się legalnie istniejącym stowarzyszeniem miłośników gór.
Z tego pionierskiego okresu walki o restaurację PTT – tej historycznie wielce zasłużonej organizacji – zachowała się bezcenna dokumentacja archiwalna. W oparciu o nią
jest przygotowywana do druku „Kronika odrodzenia PTT 1981-1990”. Będzie ona stanowić utrwalone drukiem dzieje bezprecedensowego zrywu społecznego, który po 30 latach niebytu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przywrócił mu blask i siłę istnienia, a obecnie od 20 lat prowadzi aktywną działalności na rzecz turystyki górskiej i ochrony przyrody.
Inicjatorzy wydania „Kroniki”,  nie chcąc obciążać kosztami druku wymienionej publikacji Zarządu Głównego PTT, postanowili ją wydać na warunkach subskrypcji – będąc przekonanym, że znajdą się liczni członkowie naszego Towarzystwa, którzy tyleż z chęci poparcia tej inicjatywy, co i z zainteresowań historią swej organizacji – zechcą mieć tę książkę w swojej bibliotece.  
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego zaproponowano kwotę 35 zł przedpłaty za egzemplarz, którą należy wpłacać jako darowiznę na „Kronikę” na konto Zarządu Głównego PTT nr 47 1130 1150 0700 0000 0005 4585. Część osób już zadeklarowała chęć przedpłaty na „Kronikę”, prosimy aby inni powiadomili nas o tym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., abyśmy mogli ustalić wielkość nakładu.
Dodajmy, iż wydanie „Kroniki” stanie się głównym akcentem obchodów rocznicowych. Proponujemy zorganizowanie spotkania rocznicowego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” (w nim reaktywowano PTT), w sobotę 8 października 2011 z udziałem uczestników historycznego Sejmiku. O szczegółach programu będziemy informować.

Stefan Maciejewski, Barbara Morawska-Nowak

Szkolenie Prezesów i Skarbników za nami

W dniu 8 stycznia 2010 r. w lokalu PTT w Krakowie odbyło się szkolenie skarbników i prezesów oddziałów dotyczące prawidłowych zasad prowadzenia rachunkowości w oddziałach. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu oddziałów: Bielsko-Biała, Chrzanów, Kraków, Łódź (O/ Karp.), Nowy Sącz, Opole i Sosnowiec.

Równocześnie przypominamy, że dodatkowe szkolenie odbędzie się 12 lutego 2010 r. przy okazji posiedzenia ZG PTT w Tuchowie.

Otwarte Forum PTT

W odpowiedzi na liczne prośby użytkowników zawarte na forum oraz w zamieszczonej na stronie ankiecie "otworzyliśmy" w ostatnich dniach część zawartości naszego forum PTT dla wszystkich osób odwiedzających naszą stronę.
W obecnej chwili wybrane przez nas "działy" są dostępne do czytania bez konieczności rejestracji i logowania się na forum. W dalszym ciągu, żeby móc czynnie w nim uczestniczyć (np pisać posty) należy się zalogować i to się raczej nigdy nie zmieni, ale i tak można bez tego wymogu zobaczyć jak ono wygląda i z grubsza zorientować się jakie na nim panują zasady.

Serdecznie zapraszamy do przeglądnięcia udostępnionej zawartości oraz (jeżeli ta forma wymiany zdań oczywiście Wam odpowiada) do dołączenia do grona "forumowiczów" PTT.
Oczywiście nie trzeba być członkiem PTT, żeby z forum korzystać - zapraszamy (oprócz naszych członków) wszystkich sympatyków PTT, miłośników gór i inne zainteresowane osoby.

Na forum można wejść klikając zakładkę Forum lub w logo zamieszczone obok.