Walne Zebranie w MKG "Carpatia" w Mielcu

W dniu 18 marca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału PTT - M.K.G. "Carpatia" w Mielcu.
Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, Delegatów na VIII Walny Zjazd PTT oraz ustalono plan działania na najbliższą kadencję.

Władze Oddziału przedstawiają się następująco:

Zarząd MKG "Carpatia"
VI Kadencja 2010-2013
Wybrany 18.03.2010.r.Prezes - Jerzy Piotr Krakowski
Wiceprezes - Iwona Nakoneczna-Świątek
Sekretarz - Ireneusz Wołoszyn
Skarbnik - Grażyna Franaszczuk
Członek - Małgorzata Świerk
Członek - Magdalena Bara
Członek - Artur Piwanowski


Komisja RewizyjnaPrzewodniczący - Damian Działo
Członek - Władysław Andrzej Skrzypek
Członek - Elżbieta Jasińska


Sąd KoleżeńskiPrzewodniczący - Zbigniew Dulniawka
Członek - Kazimiera Dulniawka
Członek - Michał Mamuszka